31. kapitola - VÁNOČNÍ PLES 3

26. ledna 2010 v 15:53 | Evanka |  Pobertovské Bradavice
Severus vytřeštil oči, ztuhnul a nebyl schopen slova. Lily ho štípla do zad a spiklenecky na něj mrkla. Podivné napětí visící ve vzduchu nad jejich stolem by se dalo krájet. Protnul ho až Remus, který málem nebyl vidět za množstvím máslových ležáků, které před sebou levitoval jako zeď. Ničeho si nevšiml a dal se do rozdělování. Severus se zaťatými zuby odmítnul. Lily naopak vděčně sklenici přijala a během pár chvil ji vyprázdnila. A jelikož Remus pravděpodobně vykoupil celý bar, hned se natáhla po další.

Remus starostlivě zkřivil obočí, Lily mu však jediným pohledem naznačila, že má vše naprosto pod kontrolou. Chytla Severuse kolem pasu, druhou rukou pozvedla sklenici a chystala se dát mu sama napít. Severus zakroutil hlavou a stiskl rty opevněji k sobě. Tři páry očí se upnuly k jejich dvojici.

"Dej si, Seve, no tak! Je vynikající!"

Ani tahle slova na něj nezapůsobila. Lily se nevzdala. Poposedla si, namočila si dva prsty do máslového ležáku a přejela jimi Severusovi po rtech. Obměkl. Rozpačitě se rozhlédl kolem a když viděl Jamesův vražedný výraz či Siriusův překvapivě ztuhlý úškleb, dodalo mu to odvahy. Objal Lily kolem pasu, ale vůbec se necítil ve své kůži. Pozvedl sklenici a napil se. Lily mu vděčně lípla polibek na tvář, Severus se však nepochopitelně zakabonil ještě víc, než předtím.


V tu chvíli se začali dožadovat pozornosti dva primusové na pódiu v čele místnosti. Namířili navzájem proti své hrudi hůlky, a pak dvojhlasně nepřirozeně hlasitě oznámili všem přítomným, že zbývá posledních pár minut do půlnoci, a tudíž i poslední možnost hlasovat pro nejsympatičtějšího tanečníka a nejpůvabnější tanečnici.

Ve Velké síni nastal na malou chvíli chaos, ukázalo se, že opozdilců, kteří ještě nevhodili svůj hlas, byla skoro polovina. Lily zůstala sedět na svém místě. Komu by dala hlas? Neměla to v plánu, ale tuhle myšlenku chtěla dotáhnout do zdárného konce. Remusovi, určitě jemu. Byl to nejlepší a nejmilejší taneční společník dnešního večera.

Nešlo si nevšimout skupiny chichotajících se dívek, které při vhazování svých lístků do číše přes celou místnost zamávaly na Jamese Pottera a poslaly mu vzdušný polibek. Ten reagoval samolibým úsměvem a prohrábnutím rozcuchaných vlasů.

Když poslední opozdilci odcupitali zpět na svá místa, svíce ve Velké síni začaly blednout, až úplně zmizely a zavládla naprostá tma. Hradní hodiny pomalu odbývaly půlnoc provázené naprostým tichem. Pár okamžiků nato se v každém ze čtyř rohů síně zažehly hůlky čtyř primusů. Sotva si diváci uvědomili, co vidí, vzduchem se rozlétly světelné paprsky. Mnozí intuitivně sklopili hlavy, obávajíc se, že jde o kouzelnický útok. Ale nebylo tomu tak. Šlo o půlnoční překvapení organizátorů plesu. Paprsky křižovaly síň tam a zpátky, všichni žasli nad pestrobarevným rojem nad hlavami a ani nedutali.

Lily se probrala až ve chvíli, kdy ucítila teplý dech na svém krku. Okamžitě sebou trhla a když se v těsné blízkosti od jejího obličeje zablýskly Severusovy, oči, odtáhla se. Ani se nestačila zorientovat a už ji s pevným stiskem v ruce táhnul ven z Velké síně.

"Co se děje? Co to děláš? Proč-kam mě-?"

"Ševellissimo!"

Zůstali proti sobě stát nedaleko dveří u nejbližšího z keříků. Vstupní síň byla zcela vylidněná a nejspíš kouzlem oddělená od Velké síně, protože když byli uvnitř, jistojistě nevnímali osvětlený obdélník na místě dveří!

"Seve-?"

"Proč to děláš? Čeho tím chceš docílit? Aby žárlil?!"

"Co-?"

"Nebaví mě být tvou loutkou k upření jeho pozornosti!"

"Co to-?"

"Nedělej ze mě blázna. Proč? Proč tohle děláš?"

"Já... nevím! Chci, aby mi dal pokoj-?"

"Řečičky. Lily, vzpamatuj se!"

"Já jsem v naprostém pořádku, Severusi Snapee!"

Její poslední výrok však nezapůsobil, jak měl, protože ve chvíli, kdy vylétlo z jejich úst jeho jméno, zavrávorala a jen tak tak udržela stabilitu. Severus nehnul ani brvou.

Ani si nevšimli, že Velkou síň už zase osvětlují tisíce svící. Oba současně otočili hlavy stejným směrem.

"A je to tady, krásné slečny a mladí pánové - výsledky vašeho společného hlasování! Tak tedy... nejsympatičtějším mladým mužem letošního vánočního bradavického plesu se stává a nejvíce dívčích hlasů obdržel... James Potter z Nebelvíru, gratulujeme! Jamesi, pojď k nám!"

James se zvedl a sebevědomým krokem kráčel za neutichajícího aplausu k pódiu rozdávajíc úsměvy na všechny strany.

"Chceš předstírat, že spolu něco máme, jen abys ho naštvala!" a kývl pohrdavě směrem do síně.

"Tak to není!"

Polknul. Její poslední slova ho udivila. Je tedy možné, že by...?

"A nyní přistoupíme k výhlášení nejkrásnější slečny. Dle hlasování bradavických mladých pánů se jí stává... Lily Evansová - taktéž z Nebelvíru!"

Severus zblednul, Lily na tom nebyla lépe. Zírali na sebe neschopni hnout se z místa.

"Lily Evansová, je tady někde mezi námi?"

Lily zamrkala.

"Nechoď tam. Nechoď... za ním."

Lily mlčela.

"Prosím."

"Lily Evansová!! Jestli nás slyšíš, okamžitě se dostav na pódium!"

Otočila se na podpatku, lehce zavrávorala a zamířila zpátky k Velké síni. Severus si povzdechnul. V momentě, kdy se v síni objevila, sledovaly ji stovky párů očí. Postávající jí uvolňovali cestičku k pódiu. Někteří si stoupali na špičky, aby zjistili, co by mohlo vězit za jejím pozdním příchodem.

"To není absolutně fér! Oba z Nebelvíru, pche!" slyšela od stolu, kde posedávali zmijozelští.

Když vystoupala tři schůdky na pódium, konečně se ozval aplaus. Všimla si Jamese postávajícího opodál. Nejprve si myslela, že má na sobě šerpu a korunku, ale vzápětí svoje mínění musela změnit. Byli to drobní třpytiví motýlci, kteří se soustředili do tvaru šerpy a korunky. Za chvíli zjistila, že to samé kouzlo světélkuje i z jejích šatů.

Primusky ji popostrčili k Jamesovi a jeden z primusů vítěznou dvojici vyfotil. Lily se narozdíl od Jamese naprosto necítila ve své kůži. Ten ale využil situace a namísto statické fotky popadl Lily do náruče a zatočil s ní ve vzduchu.

Jak nejdřív to šlo, opustila Lily jeho rámě. Užuž se chystala vypařit se z pódia pryč všem z očí, ale zadržel ji jeden z primusů.

"A nyní tanec vítězů!"

Lily polekaně vzhlédla, ale to už ji James gentlemansky nabídl rámě, svedl ji dolů ze schodů a odvedl si ji doprostřed tanečního parketu. Světla v síni postupně ubývalo, až zůstal jen osvětlený střed, kde stáli tanečníci.

James Lily vzal obě ruce a našteloval si ji do tanečního postavení. Lily byla jako v mrákotách, myšlenkami úplně mimo velkou síň. S prvními tóny hudby se dali do tance. Po pár vteřinách Lily zjistila, že James ji dokonale vede, vůbec nemusela přemýšlet nad tanečními kroky. Na pár okamžiků zavřela oči a soustředila se jen na hudbu. Když pak oči po chvíli otevřela, zjistila, že James se na ní nejspíš celou dobu upřeně dívá. Neuhla jeho pohledu. Usmála se. Pokud si ještě před chvílí myslela, že nejlepším tanečníkem večera byl Remus, teď by ho na první pozici neumístila. Na chvíli zapomněla, jaký je James Potter náfuka. Hypnotizovali se navzájem očima neudělajíc ani jeden špatně směrovaný krok.

Když se skladba blížila ke konci, Lily se najednou zamotala z toho točení se na parketu hlava a nebýt Jamese, který ji pevně podpíral při úklonách, dopadl by tanec fiaskem. Velká síň znovu propukla v obrovský jásot. Lily vnímala aplaus jakoby z velké skleněné koule, všímala si jen rozmazaných barevných skvrn.

"Nezůstaneme tu ještě na další tanec...?" zeptal se James ve chvíli, kdy se na taneční parket hrnuly další páry.

"Ne, promiň. Můžeš mě prosím odvést ke stolu?"

Posadila se vedle Remuse.

"Prosím tě, zbav mě toho." zaprosila.

"Čeho?"

"No - té třpytivé parády, která se usídlila na mých šatech a v hlavě."

"Tak to ani náhodou, jednou tě vyhlásili královnou krásy, tak jí pro dnešní večer zůstaneš."

Zatvářila se zoufale.

"Prosím, Reme!"

Měla na něj vliv. Sice si něco brblal na protest pod nosem, ale s lehkým mávnutím hůlky zmizeli všichni drobouncí motýlci.

Vzápětí jí výhled zastoupil hlouček chlapců, kteří se nahrnuli k jejich stolu.

"Smím prosit o tanec královnu večera?" zazubil se ten z nich, který stál nejblíž.

Lily svolila, ač nerada. Hlava ji začínala bolet čím dál více a s každým dalším tancem se cítila hůř. K jejímu neštěstí byly v repertoáru samé rychlejší skladby, což jí na stabilitě nepřidávalo. Tanečníci si ji jeden po druhém předávali a neměla ani chvilku oddychu.

Když zazněly první tóny pomalé skladby, v duchu se radovala, ač absolutně netušila, čí rámě ji vede po parketu, svět kolem ní se rozplýval. V jednu chvíli měla pocit, že omdlí, tanečník si povšimnul její náhlé slabosti a uchopil ji pevněji kolem pasu, přitáhl ji blíž k sobě, naklonil se k ní a zašeptal jí přímo do ucha:

"Jsi v pořádku, Lily? Neděje se nic?"

Otevřela oči a snažila se soustředit se na to, co vidí.
V tu chvíli se události seběhly tak rychle, že Lily nestíhala vnímat. Její vědomí ochabovalo.

"Dej od ní ty pracky pryč! KDO si sakra myslíš, že jseš? ONA není taková, jako ten tvůj fanclub!"

Tanečník ji stále pevně podpíral, za což byla neuvěřitelně vděčná.

"Uklidni se... ona je-"

"Znám ji mnohem líp, než ty, nic mi nemusíš říkat, ani to nechci z té tvé falešné huby slyšet!"

"Ale ona je-"

"Pusť ji a kliď se odsud!"

"Opilá."

Jeho slova se ztratila pod Severusovým bojovným výpadem se snahou zmocnit se Lily z Jamesova sevření. Ten jen pokrčil rameny, odmítl dvě dívky, které se nachomýtly kolem a dožadovaly se tance s ním a zmizel.

"Namyšlenec jeden, co si to jen-"

Severus vzal Lily kolem pasu a trochu neohrabaně s ní vláčel po parketu v pomalém rytmu skladby. Těžko říct, kdo z nich byl v tuhle chvíli neohrabanější.

"Seve- co se-?" poznala jeho hlas.

"Neboj, už si na tebe nic nedovolí, jsem tady."

"Neříkal-jsi-že-nebudeš-tan-"

"Pšš."

Zavřel oči a vychutnával si svůj triumf.

"Seve, není mi do-"

"Neboj, už je pryč."

Matně zahlédla Severusův úsměv, ale pak už taneční parket zmizel a Lily se propadala do bílé tmy. Ucítila tvrdou zem pod sebou, vyděšené výkřiky děvčat jí trhaly ušní bubínky. Kdosi ji propleknul v obličeji.

"Lily, no tak, Lily, prober se!" poznala Remuse.

Zamžourala očima a podle temných obrysů poznala i další přítomné. Severus stál opodál a nehýbal se, Remus ji zvedl ze země a razil si cestu k východu ze síně. Zaslechla za sebou rozhodný hlas.

"Neříkal jsem ti to? Je mi z tebe špatně! Nevím, kdo by se měl od ní držet na míle daleko! Tos ji nemohl chytit?"

A doběhl za kamarádem nesoucím Lily.

"Dej mi ji, odnesu ji do ložnice."

"Ne, odnesu ji JÁ, Jamesi."

Vyměnili si přísné pohledy.

"Bude to tak lepší."

"Nevím, kam tím míříš, já bych ne-"

"Udělám to já, vrať se do síně."

S těmito slovy zmizel následován Amy, která se vynořila celá vyplašená z davu.

James se rozhlédnul po vyprázdněné vstupní síni a zahlédl v jednom z rohů přece jen živou duši - Severuse Snapea. Tak nenávistnou vzájemnou výměnu pohledů bradavické zdi dosud neznaly.
 

10 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 lady-martulinek lady-martulinek | Web | 26. ledna 2010 v 17:22 | Reagovat

tak to bylo úžasné =) místy jsem se ztrácela kdo je kdo, ale nakonec jsem na to vždycky přišla =)
opravdu, jedna kapitola je lepší než druhá, fakt úžasně píšeš

2 Severuska Severuska | 26. ledna 2010 v 17:49 | Reagovat

To je boží!!Super bomba,bezva cool!!!:) Asi ti založím fanklub!:D

3 superkamosky01 superkamosky01 | Web | 26. ledna 2010 v 17:49 | Reagovat

Moc pěkná kapitola. Byli tam hezky popisované její pocity a ani se nedivím, že tu soutež vyhrál James. I kdžy Sirius taky asi nebyl mezi nejhoršími. :D

4 Lilli Lilli | 26. ledna 2010 v 19:30 | Reagovat

super super super
Ted uz chybi jen ostatni kapitolky :D

5 Lilli Lilli | 26. ledna 2010 v 19:37 | Reagovat

A muzu se zapsat jako 1. člen???:D[2]:

6 Evanka Evanka | 26. ledna 2010 v 19:50 | Reagovat

:D :D Mám založit na facebooku fanclub? :D :D vy mě bavíte... ale děkuju moc :))

7 Sasanka Sasanka | Web | 26. ledna 2010 v 21:02 | Reagovat

No WOW, z Lily se nám stává pařmenka :D A pokud bude na FB fanklub, okamžitě se přidávám :D

8 Evanka Evanka | 26. ledna 2010 v 21:07 | Reagovat

Tákže... pokud si mě budete chtít přidat na Facebooku, přihlásila jsem se tam pod pseudonymem Evanka Pisálková a skupina se jmenuje přímo Bradavické povídky:) to jsem zvědavá, kolik se vás tam sejde:)

9 Neliss Neliss | E-mail | Web | 26. ledna 2010 v 21:42 | Reagovat

Jo zaujímavé, teda až na to, že mám v tom guláš, lebo sa nesústredím a vnímam každú druhú vetu... Zajtra si to prečítam ešte raz, jo?

10 Neliss Neliss | E-mail | Web | 26. ledna 2010 v 21:43 | Reagovat

[8]: Tomorrow.

11 Sea Sea | 28. ledna 2010 v 13:15 | Reagovat

super jinak nemám slov XD

12 Tina Tina | Web | 29. ledna 2010 v 10:03 | Reagovat

to je nádhera!!! :-) :-)

13 Lily Lily | Web | 29. ledna 2010 v 19:43 | Reagovat

no tak dalsi kapitolku...
prosím

14 Neliss Neliss | E-mail | Web | 30. ledna 2010 v 21:08 | Reagovat

:D No, tak dnes som sa dostala ku komentáru. :D <br>
Sev je riadny magor. :-P Som zvedavá, kedy sa to pohne s Lil a Jamesom. :D

15 Moony Moony | Web | 4. června 2012 v 22:21 | Reagovat

já padnu! to je vážně vůl ten Severus :/ ale Remy i James jsou super :))

16 MsBrontofuzik MsBrontofuzik | Web | 2. ledna 2013 v 1:14 | Reagovat

Nemôžem tomu uveriť, je to jednoducho perfektné, z kapitoly na kapitolu je to lepšie a lepšie :)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama